Doula – en riktig dröm!

En kort redogörelse för vad en doula är, hur hon jobbar, vad hon förväntas göra och INTE förväntas göra och lite om hur ett typiskt doulauppdrag kan se ut.

Doulans betydelse

Ordet ”doula” kommer från grekiskan och betyder ungefär ”kvinna som ger omvårdnad”. Förr var det vanligt att andra kvinnor samlades runt den födande kvinnan, för att dela med sig av erfarenhet, trygghet, lugn och praktiska färdigheter.

Idag föder de flesta kvinnor sina barn på sjukhus vilket innebär att själva födandet är långt från så riskfyllt som det var förr. Men samtidigt är den födande kvinnan alltmer ensam vid sin förlossning, dagens barnmorskor har inte tid att ge det stöd och den närvaro den födanden kvinnan och hennes partner skulle önska och behöva. Det medmänskliga stödet till kvinnan som föder har nästan helt försvunnit.

Att föda sitt barn tillsammans med en doula kan vara ett sätt att återknyta till de delar av de gamla traditionerna som idag saknas, nämligen värme och omvårdnad om den födande kvinnan. En doula är i de flesta fall alltid en kvinna som fött barn själv, hon har både kunskap och erfarenhet för att göra en förlossning så bra som den kan bli. Om en förlossning varit ”bra” eller inte kan inte mätas (varken i tid eller avböjande av medicinsk smärtlindring), utan bygger enbart på den upplevelse den födande kvinnan får. Upplevelsen kommer att bli mer positiv om hon får känna sig fylld av sin egen kraft i födandet, är delaktig i sin förlossning och blir sedd och respekterad i sina känslor och upplevelser.

Doulan tar inga medicinska beslut och ger inga medicinska råd – hennes roll är tydligt definierad gentemot personalen på förlossningskliniken. Barnmorskan har ofta det medicinska ansvaret för flertalet födande kvinnor och har därtill många arbetsuppgifter; medicinska kontroller som t.ex att lyssna på hjärtljud och göra vaginala undersökningar men också journalföring och avrapportering till läkare och nya skift. Detta lämnar inte mycket tid över för stöd och närvaro till den födande kvinnan och hennes partner. En doula däremot finns ju bara till för föräldrarna, hennes främsta arbetsuppgift är att ha den födande kvinnans välmående och lugn i fokus. Doulan är också oftast en person som föräldrarna har lärt känna innan förlossningen.

Doulans mål är att hjälpa föräldrarna till en förlossningsupplevelse som de kan minnas med glädje.
Blir man behandlad med värme och respekt under sin förlossning har man goda förutsättningar för att starten på föräldraskapet ska bli bra. En del forskning visar också på att effekterna av att ha en doula närvarande inte bara påverkar upplevelsen av förlossningen i positiv riktning, utan också att flera medicinska faktorer ändras positivt.

Med en doula minskas risken för kejsarsnitt, förlossningstiden minskar och behovet av epidural och annan medicinsk smärtlindring minskar.

Doulauppdraget

För att de blivande föräldrarna och doulan ska få en chans att lära känna varandra brukar uppdraget börja med en eller ett par träffar, ungefär från graviditetens vecka 30-32. Träffarna sker oftast i parets hem, men vill man hellre ses på mer neutral mark är det givetvis lika ”rätt”. Huvudsyftet är att lära känna varandra, men minst lika viktigt kan det vara att prata genom tankar och funderingar inför förlossningen.
Samtalsämnen kan t.ex vara:

 • Hur graviditeten varit. Förväntningar. Vad har varit positivt/negativt? Hur mår mamman?
 • Förväntningar på förlossningen och doulans och pappans roll i det hela.
 • Samband mellan spänning-rädsla-smärta
 • Förlossningens olika skeden, hur de kan kännas och hur mamman vill få stöd (mentalt, fysiskt, praktiskt) och hjälp under dessa.
 • Informera och dela med sig av sin kunskap om graviditet och förlossning efter behov (t.ex fosterställningar, smärtlindring, förlossningsställningar, hormonpåverkan).

Förlossningsplan som t.ex kan innehålla dessa punkter:

 • Vad gör vi när förlossningen startar? När kommer doulan? När åker vi till sjukhus?
 • Inskrivning vid förlossningskliniken innefattar oftast en ctg-kurva och en vaginal undersökning, hur känns det?
 • BB-väskan (inkl mat och dryck)
 • Hur ställer man sig till olika ”procedurer”, inre och yttre undersökningar, hinnsprängning, skalpelektrod, värkstimulerande dropp mm
 • Förlossningsställningar
 • Överlevnadsstrategier; visualisering, andning, massage, vokalisering
 • Smärtlindring. OK att vara flexibel under resans gång.
 • Utdrivningsskedet, ska krystvärkarna få komma igång av sig själva eller är det ok att krysta ändå?
 • Efterbördsskedet, är värkstimulerande dropp OK om moderkakan inte kommer ut ”i tid”? Vem klipper navelsträngen? När?
 • Fotografering
 • Procedurer efter barnets födsel, vad händer med barnet? Vad händer om mamman behöver sys? Opereras?
 • Kejsarsnitt.
 • Amning/Flaska. Napp
 • Besökare

Vid behov kan man också ha telefonkontakt med doulan, speciellt under de sista veckor av graviditeten då alltfler krämpor gör sig påminda och förlossningen står för dörren. Doulan kan med sin erfarenhet lyssna och ge en del svar, men ger inga medicinska råd utan uppmanar i så fall kvinnan att kontakta sin barnmorska eller förlossningen.
När förlossningen startar ringer man doulan som antingen möter upp paret i hemmet eller på sjukhuset. Doulan är sedan med under hela förlossningen och stannar även en liten stund efter det att bebisen är född. Efter några veckor träffas man igen, för att prata om förlossningen och samarbetet med doulan.

Viktigt att minnas är att doulan har uppdraget för föräldrarnas skull och hennes eventuella närvaro vid förlossningen villkoras av dem. Föräldrarna har när som helst rätt att avbryta uppdraget om de känner att något inte stämmer i samarbetet eller hur de känner inför doulans person.

ODIS – Organsiationen för Doulor i Skandinavien

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait